Non-Teaching Staff

OFFICE ESTABLISHMENT
 • Mrs. Darshana Devi, B.A.(Clerk cum Typist)
 • Sh. Rajinder Kumar, B.Com.(Office Supdt.)
 • Sh. Krishan Grover, B.Com.(Clerk)
 • Mr. Sunil Kumar,(Clerk )
 • Ms. Mandeep Kaur(Clerk )
 • Mr. Dharminder Kapoor(Clerk )
 • Mr. Ashok Kumar(Clerk )

LECTURER/LIBRARY ASSISTANTS/RESTORER

 • Sh. Bhisham Dev Sharma, B.A. (SLA, Physics)

 • Sh. Haminder Sharma, B.A. (JLA, Chemistry)

 • Mrs. Pramila Devi (Restorer)

 • Ms. Manpreet Kaur (Restorer)

 • Sh. Rajesh Kumar (Restorer)

 • Ms. Kiranpreet Kaur (Computer Data Entry Operator)

 • Sh. Arvind Sharma (JLA)

 • Ms. Rajni (JLA)